Scarpa BV

Actuariële Detachering

Bij ieder pensioenfonds, iedere verzekeraar en ieder administratiekantoor ontstaat een keer de situatie waarop het huidige personeel niet voldoende is voor alle werkzaamheden die er liggen. Dit kan komen doordat vast personeel tijdelijk uitvalt, of omdat door een andere reden de juiste knowhow niet in de organisatie aanwezig of beschikbaar is. Vaak ontstaat zo’n situatie doordat er binnen de onderneming een of meer grote en/of belangrijke projecten lopen die extra belasting op de reguliere workforce zijn.

Op zo’n moment heeft u tijdelijk snel inzetbaar, gekwalificeerd personeel nodig.

Scarpa bv biedt gespecialiseerde ondersteuning op tijdelijke basis aan pensioenfondsen, verzekeraars en administratiekantoren om extra werkdruk weg te nemen. Dit kan door het op projectbasis wegwerken van achterstanden, realiseren van organisatiewijzigingen of door een stuk begeleiding of advisering binnen projecten.

Door mijn jarenlange ervaring binnen de verzekeringsbranche ben ik snel inzetbaar en kan ik u van hoogwaardige ondersteuning of advisering voorzien.

Voor alle inzet geldt dat ik u tijdelijk ondersteun op weg naar een definitieve oplossing. De duur van mijn inzet kan een maand zijn, maar ook een half jaar of langer. Wanneer het gaat om opleidingen of projectondersteuning is ook parttime inzet over een langere periode goed denkbaar.

 

Er zijn verschillende redenen om tijdelijk externe specialisten in huis te halen.

 • Interimmanagement.
  Door een meer dan gemiddeld kennisniveau kan ik vakkundig leiding geven aan diverse afdelingen binnen uw organisatie.

 • Inzet bij achterstandsverwerking of “seizoensarbeid”.
  Het wegwerken van achterstanden mag geen al te lange periode bestrijken. Hier geldt: "vele handen maken licht werk". Wanneer in de drukke tijden een tekort aan medewerkers ontstaat, is tijdelijke inhuur een goede oplossing. Te denken valt aan bijvoorbeeld de werkzaamheden rond de periodieke actuariële verslaglegging.

 • Vervanging van vaste krachten.
  Door het tijdelijk of plotseling wegvallen van een vaste kracht is het soms noodzakelijk snel een goede vervanging te hebben, met kennis van zaken.

 • Projectmanagement en -ondersteuning.
  Door de jarenlange ervaring kan ik op diverse niveaus binnen projecten een waardevolle bijdrage leveren.

 • Automatiseringstrajecten.
  Bij automatiseringstrajecten wil het nog wel eens ontbreken aan de juiste vertaling van business requirements van de gebruiker naar de ontwerper. Ik heb ruime ervaring in het opstellen van technische beschrijvingen met de juiste vertaling van business requirements en het opzetten en uitvoeren van testtrajecten, opstellen gebruikersdocumentatie en functioneel beheer.